Pedagogisch project

De visie van de school is verwoord in een pedagogisch project. We willen in de evangelische traditie een open, menselijke en hartelijke school zijn die zich laat inspireren door de figuur van Jezus Christus. Deze christelijke waarden zijn de leidraad in het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren.

 Wat willen we onze leerlingen leren? In onze onderwijsopdracht onderscheiden we drie grote aandachtsgebieden.

Leren leren

We willen onze leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, inwijden in de wereld van de cultuur en gevoel voor ‘het schone’ meegeven. We bieden hen de kans om veel zelf te ontdekken en uit eigen ervaringen te leren.

 

Leren leven en samenleven

Onze taak beperkt zich niet tot het leren, ook naar opvoeding gaat onze volle aandacht. De leerling leeft in relatie met anderen. Op school zullen we dan ook zorg dragen voor opbouwende relaties, respectvol omgaan met elkaar zodat er een positieve groepssfeer groeit.

 

Leren zijn

Ons opvoedingsproject is geslaagd als jongeren zich ontplooien tot harmonische, geëngageerde jonge mensen die openstaan voor evangelische en authentiek menselijke waarden. We willen het positieve in de jongere bevestigen en hen opvoeden tot verantwoordelijkheid voor het eigen leven en dat van anderen.

Als christelijke school vinden we de openheid voor de religieuze dimensie in ons dagelijks handelen belangrijk.

Download hier onze visie op het pedagogisch project.

Terug