Afspraken

Op een plaats waar veel mensen samenleven, is het belangrijk om goede afspraken te maken. Wij willen hierbij onze leerlingen een eigen verantwoordelijkheid geven.

Wij houden van:

  • een verzorgd uiterlijk (kledij, kapsel)
  • een beleefde taal en houding
  • eerbied voor het materiaal van zichzelf of iemand anders
  • een nette klas en school
  • het omgaan met elkaar zonder alcohol, tabak, drugs
  • stiptheid (op tijd komen op school, werken op tijd indienen, werkmateriaal bij zich hebben)
  • een rustige en positieve sfeer in klas
  • een gepast gsm-gebruik: enkel tijdens buiten de schoolgebouwen.

 

Leerlingen die afspraken niet respecteren, wijzen we terecht. Aangebrachte schade moet door de leerling vergoed worden. Bij definitieve inschrijving ondertekenen de leerling en ouders het schoolreglement. Hierbij gaan zij akkoord met de afspraken die de school met hen maakt.

Een goede attitude vinden we erg belangrijk. Een aantal attitudes houden we bijzonder in het oog. Leerlingen van de A-stroom krijgen 3 keer per jaar een attituderapport. Leerlingen van de B-stroom worden opgevolgd met het "Goed Bezig!?"-document.