Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Werken aan gelijke onderwijskansen betekent vooral het ondersteunen van kansarme leerlingen. Welke leerlingen dreigen door diverse omstandigheden (sociale achtergrond, leerstoornis, ontwikkelingsproblemen,…) minder kansen te krijgen om de onderwijsdoelen te bereiken?

De school krijgt een aantal lesuren om een GOK-beleid uit te werken en tijdens 3 schooljaren te realiseren via concrete initiatieven.

De school levert zoveel als mogelijk inspanningen om de doelstellingen van het onderwijs bij elke leerling te bereiken. Dit zijn de door de overheid vastgelegde doelen en de schooleigen doelen (vermeld in het leerplan, het pedagogisch project, …). Hierbij willen we de leerlingen in hun diversiteit gelijke kansen bieden.

De hoofddoelstelling van GOK is: we begeleiden de leerling optimaal als lerende mens, rekening houdend met zijn mogelijkheden en inzet, zodat we de studiebevorderende factoren maximaliseren en de belemmerende minimaliseren.

Tijdens de huidige GOK-cyclus (2011-2014) werken we aan deze thema’s:

 • Preventie en remediëring van leerlingen met leer- en ontwikkelingsachterstand
 • Socio-emotionele ontwikkeling
 • Taalvaardigheidsonderwijs
 • Studiekeuze- en schoolloopbaanbegeleiding: doorstroming en oriëntering                         

Enkele voorbeelden van acties:

 • Bij inschrijving polsen we naar leerachterstand en socio-emotionele disfunctie
 • Begeleiding van leerlingen door SteamTeam
 • Via een bevraging bij de leerlingen nagaan hoe zij de kwaliteit van onderwijs inschatten
 • Hanteren van didactiek waarbij diversiteit en interactie centraal staan
 • Enquêtes klassfeer in de eerste graad
 • Meten van effecten van leerlingbegeleiding
 • Posterproject voor taal in de 1e graad
 • Verfijnen van het studiekeuzeproces
 • Optimalisering van de B-stroom (onderwijsverrijking / attitudeontwikkeling)
 • Enz…Download onze GOK-visietekst.

 

Terug