SteamTeam

 

 

SteamTeam is de naam voor onze leerlingbegeleiding. SteamTeam is er voor leerlingen die het moeilijk hebben. Leerlingenbegeleiders helpen bij studieproblemen, psychosociale problemen, familiale zorgen. De maatschappelijk werkster spreekt met leerlingen over hun psychosociale zorgen.

Bij inschrijving peilen we naar eventuele leerproblemen van de nieuwe leerling en naar medische of psychosociale zorgen. Op die manier willen we een leerling zo persoonlijk mogelijk begeleiden.

Bij specifieke problemen zoals dyslexie, faalangst, concentratieproblemen wordt – indien nodig – een individueel handelingsplan opgesteld om de leerling zoveel als mogelijk op maat te begeleiden. Dit gebeurt steeds in overleg met alle betrokkenen: leerling, ouders, leerkrachten, CLB, eventueel externe hulp en basisschool,...

SteamTeam coördineert de leerlingenbegeleiding op school. Bij ernstige problemen verwijzen we door naar het CLB of een buitenschoolse instantie.

 

Aanspreekpersonen binnen SteamTeam:

 

Download onze visie op zorg

Download onze SteamTeam-brochure 1ste graad Eernegem

Download onze SteamTeam-brochure 1ste graad Gistel

Download onze SteamTeam-brochure 2de en 3de graad

Terug