Pols

 In het eerste jaar van de A-stroom krijgen alle leerlingen 1 uur POLS per week. POLS staat voor “Praktische Ondersteuning bij het Leren/Leven op school”.

POLS is een eerstelijnsondersteuning wat leren leren betreft. Leerlingen leren orde te brengen in hun schooltas, ze leren een studieplanning op te stellen, reflecteren over examenresultaten, ze leren op welke manier ze een vak moeten instuderen, leren schematiseren, enz… POLS zorgt ervoor dat leerlingen een goede studiemethode ontwikkelen, als basiscompetentie voor hun verdere studieloopbaan.

 

Terug