Pedagogisch project

De visie van de school is verwoord in een pedagogisch project. We willen in de evangelische traditie een open, menselijke en hartelijke school zijn die zich laat inspireren door de figuur van Jezus Christus. Deze christelijke waarden zijn de leidraad in het onderwijs en de opvoeding van onze jongeren.