Samenwerking met ouders


  Oudercontacten

Voor iedere klas organiseert de school minstens éénmaal per jaar een oudercontact. De ouders krijgen informatie over studiehouding, vorderingen op school en de mogelijkheden van hun zoon of dochter voor het volgende schooljaar.

  Ouderraad

Ouders nemen de belangrijkste plaats in bij de opvoeding van hun kind. We nemen deze inbreng dan ook ter harte. De ouderraad werkt mee aan de verbetering van de opvoeding van de leerlingen op school en thuis.

De ouderraad organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders en ondersteunt activiteiten op school.

De voorzitter van de ouderraad is Koen Jonckheere.

Je kan hier de flyer van de ouderraad bekijken.

  Schoolraad

In deze raad krijgen ouders, personeelsleden, de lokale gemeenschap en uiteraard ook het schoolbestuur inspraak in de organisatie van de school.

De vergadering komt drie keer per jaar samen en bespreekt onder meer deze thema’s: het schoolreglement, de facultatieve vakantiedag, de besteding van het aantal lesuren...

De voorzitter van de schoolraad is Fernand Vanhee.


Samenwerking met leerlingen

De leerlingen van de eerste graad worden in de vergadering “leerlingenparticipatie” vertegenwoordigd door hun klasverantwoordelijke. Zij bespreken het reilen en zeilen op school. Ze stellen ook verbeterpunten voor.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de tweede en derde graad en kent al een lange traditie op onze school. De leerlingen organiseren heel wat manifestaties: filmforum, vrij podium, middagactiviteiten... Elk jaar vindt er op SIGO een leerlingennamiddag plaats.