Onze maatschappij verandert voortdurend. Een school die bij wil blijven, evalueert haar werking en stuurt bij. Werken aan kwaliteit is onze dagelijkse zorg.

  Kwaliteitszorg op SIGO

Het Sint-Godelievecollege wil haar kwaliteiten optimaal ontwikkelen, oog hebben voor vernieuwingen in het onderwijs en streven naar kwaliteitsverbetering.

Een goede kwaliteitszorg is een opgave voor elke medewerker. Leerlingen, ouders, directie, leerkrachten, werkgroepen, opvoeders, onderhoudspersoneel, het schoolbestuur werken samen aan de kwaliteit op SIGO.

Zo bevragen we af en toe ouders en leerlingen om hun behoeften te kennen zodat we hierop kunnen inspelen. Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het bewaren en vastleggen van wat goed is en op het constructief werken aan wat minder goed is.

 

De coördinatie van kwaliteitszorg gebeurt door de kwaliteitscoördinator en de Kwaliteitsraad.

 Download onze visie op kwaliteitszorg

  Tevredenheid over de kwaliteit van onderwijs

We vragen de leerlingen van het eerste jaar geregeld hun mening over de kwaliteit van onderwijs op SIGO.  Dit zijn de gemiddelde resultaten van de laatste metingen.

 

Vraag

Antwoord

Percentage

Ik zit over het algemeen graag op SIGO.

Eerder (wel)

95%

De leerkrachten leggen de leerstof goed uit.

Ja, dat is (meestal) zo.

97%

De leerkrachten geven voldoende uitleg over hoe ik iets moet studeren.

Ja, dat is (meestal) zo.

93%

De leerkrachten doen voldoende inspanningen voor een goede klassfeer.

Ja, dat is (meestal) zo.

96%

 

De coördinatie van kwaliteitszorg gebeurt door de kwaliteitscoördinator en de Kwaliteitsraad.