Pols

 In het eerste jaar van de A-stroom krijgen alle leerlingen 1 uur POLS per week. POLS staat voor “Praktische Ondersteuning bij het Leren/Leven op school”.

POLS is een eerstelijnsondersteuning wat leren leren betreft. Leerlingen leren orde te brengen in hun schooltas, ze leren een studieplanning op te stellen, reflecteren over examenresultaten, ze leren op welke manier ze een vak moeten instuderen, leren schematiseren, enz… POLS zorgt ervoor dat leerlingen een goede studiemethode ontwikkelen, als basiscompetentie voor hun verdere studieloopbaan.

  Ondersteuning van leerlingen in de B-stroom

Leerlingen die de A-stroom niet kunnen volgen, krijgen alle aandacht in de B-stroom. We detecteren de talenten van deze leerlingen zodat ze succesvol kunnen zijn in het vervolgonderwijs.

Projectwerk is een belangrijk onderdeel van het onderwijs in de B-stroom. Vakken werken samen en leerlingen trekken er geregeld op uit om de wereld te ontdekken. De onderwerpen van de projecten leunen dicht aan bij de leefwereld van de leerlingen.

In het eerste jaar is er een projectdag voor leerlingen. Dit is...

- een dag waarop leerlingen kunnen proeven, ruiken, voelen, luisteren en kijken;

- een dag waarop leerlingen niet enkel bezig zijn met cijfers en letters, maar met zoveel meer;

- kortom een dag waarop alle zintuigen geprikkeld worden en waarop leerlingen al doende leren.

De leerlingen van de B-stroom vormen kleine klassen. Dit laat een meer persoonlijke begeleiding toe.

  Huiswerkklas

Leerlingen van het 1e jaar die problemen hebben met zelfstandig studeren en die nood hebben aan structuur kunnen doorverwezen worden naar de huiswerkklas. De leerlingen worden er individueel begeleid. De huiswerkklas vindt na de lesuren plaats. In Steamteam (groep leerlingbegeleiding) en in samenspraak met de directie wordt nagegaan welke leerlingen in aanmerking komen hiervoor.

  Breinbrekersklas

De breinbrekersklas is een initiatief voor leerlingen met doorzettingsvermogen, inzicht en zin in uitdaging. In de breinbrekersklas kunnen leerlingen hun vrienden uitdagen in een spel, ze kunnen een nieuwe taal aanleren, een boek lezen… De breinbrekersklas vindt plaats tijdens de middagpauze.

Download onze Breinbrekersfolder

  De klasleraar

Een van de leraren in een klas vervult de taak van klasleraar. Deze volgt elke leerling uit zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

 

  Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 
 

Het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) heeft een belangrijke ondersteunende rol, voor de school, voor leerlingen en ouders. Het CLB bespreekt problemen of vragen in verband met:

  • de studieloopbaan van de leerlingen;
  • het leren en het studeren zelf;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen.

  SteamTeam

 

 

SteamTeam is de naam voor onze leerlingbegeleiding. SteamTeam is er voor leerlingen die het moeilijk hebben. Leerlingenbegeleiders helpen bij studieproblemen, psychosociale problemen, familiale zorgen. De maatschappelijk werkster spreekt met leerlingen over hun psychosociale zorgen.

  Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Werken aan gelijke onderwijskansen betekent vooral het ondersteunen van kansarme leerlingen. Welke leerlingen dreigen door diverse omstandigheden (sociale achtergrond, leerstoornis, ontwikkelingsproblemen,…) minder kansen te krijgen om de onderwijsdoelen te bereiken?

De school krijgt een aantal lesuren om een GOK-beleid uit te werken en tijdens 3 schooljaren te realiseren via concrete initiatieven.