De school is een leer- en leefomgeving. Leren is meer dan het verzamelen van kennis of het ontwikkelen van attitudes of vaardigheden.


  Een christelijke school

Als christelijke school beschouwen we het als onze opdracht om de leerlingen kennis te laten maken met de evangelische waarden. Het pastoraal team werkt aangepaste vieringen, bezinningsdagen en inleefdagen uit. We organiseren ook allerlei activiteiten (Damiaanactie, welzijnszorg, broederlijk delen...) die de leerlingen uitnodigen om oog te hebben voor de spirituele kant van het leven. Op de mondiale dag die we in de vastentijd houden, maken we de leerlingen bewust van de kloof tussen Noord en Zuid.

  Een gezonde school

 

 

SanIGO is een werkgroep op school die werkt aan een gezonder SIGO.

Leerlingen mogen water drinken tijdens de les. We promoten het gebruik van onze SIGO-drinkbus zodat de afvalberg niet verder toeneemt door het gebruik van plastieken flesjes.

Fruit eten is gezond. De werkgroep zorgt ervoor dat leerlingen fruit goedkoop kunnen aankopen.

  Een sportieve school

 

 

De groep SportIGO werkt rond beweging op school.

Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen sporten (vb. basketbaltornooi, netbaltornooi, tafeltennis...).

Op woensdagmiddag organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) competities. De deelname voor leerlingen is gratis. Deze sporten kunnen aan bod komen:

voetbal judo tafeltennis
minivoetbal veldlopen adventure trophy
zwemmen badminton atletiek
volleybal basketbal  

Elk trimester is er een groepsactiviteit, bv. SIGO on wheels, SIGO on ice,...
Jaarlijks organiseert de school tijdens de kerstvakantie een skireis naar Oostenrijk.


   Een veilige school

 

 

 

De werkgroep SafetIGO streeft naar een nog veiligere school.

De 1e - en 2ejaars krijgen een schoolbereikbaarheidskaart. Op deze kaart kunnen leerlingen uitmaken wat de meest veilige weg is om naar SIGO te komen. 

Een ander initiatief om de veiligheid van de leerlingen te verbeteren is het fluorugzakhoesje.  Alle eerstejaarsleerlingen ontvangen dit gratis. Een betere zichtbaarheid verhoogt de veiligheid.

De werkgroep besteedt ook aandacht aan drugspreventie en middelengebruik in het algemeen.


  Een culturele school

 

 

Onze school heeft sinds 1977 een gemengd schoolkoor. Een grote groep leerlingen maakt er deel van uit. Zij brengen het beste van zichzelf, zowel op vocaal als op instrumentaal vlak. Het koor verzorgt heel wat optredens. Zo zijn er het jaarlijkse concert, eucharistievieringen, huwelijksmissen, begrafenissen... Elk jaar trekt het koor naar het buitenland.

 

 

Corpus is een tweejaarlijkse talentenshow voor en door leerlingen. Het is geen vrij podium, maar een wervelende presentatie van talent. Alle talenten, zoals ritmiek, gymnastiek, acrobatie, dans, zang, kunst, poëzie enz, komen aan bod.