Het Sint-Godelievecollege is een landelijke school met een bijzonder karakter. Wij hebben oog voor kwaliteit en de begeleiding van leerlingen. Leren, dat doe je bij ons!

- School met een visie

Een goede school weet wat ze wil en wat ze nastreeft. De visie van de school staat verwoord in ons pedagogisch project en diverse visieteksten.

- Oog voor kwaliteit

Zorgen voor kwaliteit is een dagelijkse bezigheid op het Sint-Godelievecollege. Onderzoek toont een hoge tevredenheidsgraad bij leerlingen.

- Elke leerling telt

Alle basisschoolverlaters zijn welkom op onze school. Leerlingen ontwikkelen hun talenten in een passende studierichting. SteamTeam begeleidt leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

- Leren en samenleven

Een school is meer dan leren in een klaslokaal. Binnen en buiten de klas ervaren de leerlingen waarden die een verrijking zijn voor hun leven.

- Samenwerking

Samenwerking is essentieel om goed te kunnen werken. Ouders en leerlingen hebben hierbij een centrale rol.